Bekijk onze pagina op Facebook! Volg ons op Twitter! Bekijk onze video's op YouTube! Bekijk onze pagina op Linkedin! Abonneer op de nieuwsfeed!
van Wijnen Bouw Dalfsen Stichting Intermobiel Houtburcht SSVH Samen sporten
Webmaster

Webmaster

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
maandag, 03 juli 2017 18:53

Zomerstop maandagavond seniorentraining

Beste tafeltennisvrienden

In juli en augustus is er een zomerstop op de maandagavond. Iedereen kan op dinsdag- en vrijdagavond vrij spelen. Vanaf september start de maandagavond training weer. Iedereen krijgt nog bericht over de tijden en de indeling.

Groeten en een goede zomer gewenst,
Ton Harbrink

Donderdagavond 8 juni is de jaarlijkse herhalingscursus AED. Sinds twee jaren hebben wij een AED in onze sportzaal. Na een paar voorvallen voordien hebben wij het apparaat gelukkig nog niet hoeven te gebruiken. Er zijn toen een heel aantal leden opgeleid om het apparaat te gebruiken. Jaarlijks wordt er een herhalingscursus van ca. 2 uren gepland.

Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus Reanimatie & AED te volgen. Uit onderzoek is gebleken dat men binnen enige maanden al veel vergeten is. Een herhalingsles is dan een goed moment om de reanimatie- en AED-technieken weer eens goed te oefenen. Door een herhalingsles reanimatie te volgen, gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf.

Door regelmatig te oefenen houdt je de vaardigheden bij en blijft je kennis op peil. Ook sterkt het oefenen je zelfvertrouwen.
 
Belangrijk dat degene die een AED cursus hebben gevolgd aanwezig zijn. De herhaingscursus start om 19 uur.

Op zaterdag 27 mei worden de Clubkampioenschappen voor senioren (vanaf 16 jaar) georganiseerd. Na afloop kan er gezamenlijk worden gegeten, worden alle kampioenen gehuldigd en wordt er afgesloten met het Slotfeest!

Het volledige programma:
10:00: Clubkampioenschappen senioren 2017
18:30: Eten & Huldiging kampioenen (kosten: € 2,50)
20:00: Pubquiz
22:00: Foute verzoekjes
23:00: Karaoke

Opgeven voor de clubkampioenschappen en/of eten kan via de inschrijflijst in de zaal of door een e-mail te sturen naar Hilko Appels:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

woensdag, 05 april 2017 17:49

Clubkampioenschappen Senioren & Slotfeest

maandag, 13 februari 2017 21:04

Vrijwilligersplicht

Op de ALV van 26 oktober 2016 is besloten dat Tafeltennis Zwolle een vrijwilligersplicht heeft. Dit om ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk evenredig over de leden van de vereniging wordt verdeeld en dat onze ver een prettige, gezellige en aantrekkelijke vereniging blijft.

Wat verwachten wij van jullie?
Alle uit te voeren taken zijn met uren gewaardeerd. Hoewel dit altijd discutabel is, hebben we geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te berekenen en hebben we gekeken naar hoe (on)aantrekkelijk een taak is. Daarnaast weten we hoeveel uren er in totaal nodig zijn om in te vullen en hoeveel mensen er zijn om de taken uit te voeren. Van ieder lid, of ouder van een jeugdlid, wordt verwacht dat hij/zij zich 12 uren per jaar vrijwillig inzet voor de vereniging, of 9 uren in het geval van schoonmaak. Als een lid hier om wat voor reden dan ook niet toe in staat is, kan dit met een bedrag van €70,- worden afgekocht. Het geld dat dit oplevert, zal worden gebruikt om de taken te bekostigen waarvoor geen of onvoldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden.
 
Invoering
 • Nieuwe leden krijgen bij inschrijving de benodigde informatie en formulieren om zich in te kunnen schrijven voor hun vrijwilligerstaken. Na uiterlijk een half jaar worden nieuwe leden door de vrijwilligerscoördinator benaderd en wordt hen gevraagd welke taken zij willen gaan doen.
 • Huidige leden kunnen op verschillende (trainings)avonden de formulieren invullen en inleveren op de club, of de ingevulde formulieren digitaal per e-mail insturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
  Voor jeugdleden geldt dat de ouders deze verplichting op zich nemen, waarbij ouders met meerdere kinderen op de club maar voor één kind vrijwilligerswerk hoeven te doen. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht, zij mógen uiteraard wel een bijdrage leveren.

Op de inschrijfformulieren moet een eerste, tweede en derde keuze worden ingevuld. De vrijwilligerscoördinatoren delen de leden vervolgens in op basis van de voorkeuren en berichten de leden hierover. Bij de meeste taken in de keuzelijst staat geen specifieke datum vermeld. De vrijwilligerscoördinatoren maken een schema in overleg met de mensen die zich voor deze taak hebben opgegeven. Ze zullen hierbij proberen zoveel mogelijk de eerste keuze toe te kennen, maar dat zal waarschijnlijk niet altijd lukken. Daarnaast zijn voor bepaalde taken specifieke kwaliteiten nodig, wat eveneens wordt meegenomen in de overweging. 

Het kan zijn dat je op dit moment al bent ingepland voor één van de taken die op de keuzelijst vermeld staat (bijvoorbeeld een bardienst op de vrijdagavond), gelieve die taak dan als één van je keuzes te selecteren.

‘Spelregels’
 1. De vrijwilligerscoördinatoren hebben het recht af te wijken van de opgegeven voorkeuren. Het bestuur behoudt het recht om bij te sturen waar nodig is.
 2. Zijn er voor bepaalde taken onvoldoende vrijwilligers, dan wordt er afgeweken van dit schema.
 3. De groepen worden naar behoefte opgevuld.
 4. Als je je opgeeft voor schoonmaak, hoef je geen 12, maar 9 uren vrijwilligerswerk te verrichten.
 5. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht.
 6. Het invullen van een (bestuurs)functie binnen de vereniging geldt als vrijwilligerstaak.
 7. Afkopen van de vrijwilligersplicht kost €70,-. Dit wordt in twee delen van €35,- automatisch geïncasseerd.
 8. Bij niet inleveren of onvolledig invullen krijgen leden een rekening van €70,- te voldoen.
 9. Bij ongeoorloofd inroosterverzuim (zoals niet op komen dagen) volgt een waarschuwing en moeten de uren worden ingehaald. Bij een tweede verzuim wordt de €70,- als nog geïncasseerd.
 10. Alleen in goed overleg met de vrijwilligerscoördinatoren kan met geldige argumenten worden afgeweken van de regels. In geval van onduidelijkheid of discussie neemt het bestuur het besluit.
Hoe nu verder?
Dit beleid wordt al tijdens de huidige competitie (voorjaar 2017) ingevoerd. Omdat dit een beetje een gek beginpunt vormt, is ervoor gekozen in eerste instantie een cyclus van een halfjaar te draaien, namelijk van 1 maart tot 1 september. Hierbij geldt uiteraard ook de helft van de tijd (6 uren of 4,5 uren bij een schoonmaaktaak) en een afkoopbedrag van €35,-. Aan het eind van deze periode vindt een evaluatie plaats over het verloop van deze eerste periode en zullen de kinderziektes eruit worden gehaald. Vervolgens zal het beleid in cycli van een jaar worden gedraaid (van september tot september).
 
Vrijwilligerscoördinatoren
Er zijn drie vrijwilligerscoördinatoren die het werk verdelen: Michael Bremmers, Charlotte Appels en Roelof Buschgens.
 
Geef je op voor een taak, vul hiervoor het keuzeformulier digitaal in en stuur deze naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

maandag, 13 februari 2017 19:13

Invoering vrijwilligersplicht

Zoals op de afgelopen ALV (26 oktober 2016) is besloten, gaat Tafeltennis Zwolle een vrijwilligersplicht invoeren. Dit om ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk evenredig over de leden van de vereniging wordt verdeeld en dat Tafeltennis Zwolle een prettige, gezellige en aantrekkelijke vereniging blijft. De periode sinds de ledenvergadering is dan ook gebruikt om dit beleid op te zetten.

 
Wat verwachten wij van jullie?
Alle uit te voeren taken zijn met uren gewaardeerd. Hoewel dit altijd discutabel is, hebben we geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te berekenen en hebben we gekeken naar hoe (on)aantrekkelijk een taak is. Daarnaast weten we hoeveel uren er in totaal nodig zijn om in te vullen en hoeveel mensen er zijn om de taken uit te voeren. Van ieder lid, of ouder van een jeugdlid, wordt verwacht dat hij/zij zich 12 uren per jaar vrijwillig inzet voor de vereniging, of 9 uren in het geval van schoonmaak. Als een lid hier om wat voor reden dan ook niet toe in staat is, kan dit met een bedrag van €70,- worden afgekocht. Het geld dat dit oplevert, zal worden gebruikt om de taken te bekostigen waarvoor geen of onvoldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden.
 
Invoering
 • Nieuwe leden krijgen bij inschrijving de benodigde informatie en formulieren om zich in te kunnen schrijven voor hun vrijwilligerstaken. Na uiterlijk een half jaar worden nieuwe leden door de vrijwilligerscoördinator benaderd en wordt hen gevraagd welke taken zij willen gaan doen.
 • Huidige leden kunnen op verschillende (trainings)avonden (13 t/m 24 februari 2017) de formulieren invullen en inleveren op de club, of de ingevulde formulieren digitaal per mail insturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
  Voor jeugdleden geldt dat de ouders deze verplichting op zich nemen, waarbij ouders met meerdere kinderen op de club maar voor één kind vrijwilligerswerk hoeven te doen. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht, zij mógen uiteraard wel een bijdrage leveren.

Op de inschrijfformulieren moet een eerste, tweede en derde keuze worden ingevuld. De vrijwilligerscoördinatoren delen de leden vervolgens in op basis van de voorkeuren en berichten de leden hierover. Bij de meeste taken in de keuzelijst staat geen specifieke datum vermeld. De vrijwilligerscoördinatoren maken een schema in overleg met de mensen die zich voor deze taak hebben opgegeven. Ze zullen hierbij proberen zoveel mogelijk de eerste keuze toe te kennen, maar dat zal waarschijnlijk niet altijd lukken. Daarnaast zijn voor bepaalde taken specifieke kwaliteiten nodig, wat eveneens wordt meegenomen in de overweging.

 
Het kan zijn dat je op dit moment al bent ingepland voor één van de taken die op de keuzelijst vermeld staat (bijvoorbeeld een bardienst op de vrijdagavond), gelieve die taak dan als één van je keuzes te selecteren.

‘Spelregels’
 1. De vrijwilligerscoördinatoren hebben het recht af te wijken van de opgegeven voorkeuren. Het bestuur behoudt het recht om bij te sturen waar nodig is.
 2. Zijn er voor bepaalde taken onvoldoende vrijwilligers, dan wordt er afgeweken van dit schema.
 3. De groepen worden naar behoefte opgevuld.
 4. Als je je opgeeft voor schoonmaak, hoef je geen 12, maar 9 uren vrijwilligerswerk te verrichten.
 5. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht.
 6. Het invullen van een (bestuurs)functie binnen de vereniging geldt als vrijwilligerstaak.
 7. Afkopen van de vrijwilligersplicht kost €70,-. Dit wordt in twee delen van €35,- automatisch geïncasseerd.
 8. Bij niet inleveren of onvolledig invullen krijgen leden een rekening van €70,- te voldoen.
 9. Bij ongeoorloofd inroosterverzuim (zoals niet op komen dagen) volgt een waarschuwing en moeten de uren worden ingehaald. Bij een tweede verzuim wordt de €70,- als nog geïncasseerd.
 10. Alleen in goed overleg met de vrijwilligerscoördinatoren kan met geldige argumenten worden afgeweken van de regels. In geval van onduidelijkheid of discussie neemt het bestuur het besluit.
Hoe nu verder?
Dit beleid wordt al tijdens de huidige competitie (voorjaar 2017) ingevoerd. Omdat dit een beetje een gek beginpunt vormt, is ervoor gekozen in eerste instantie een cyclus van een halfjaar te draaien, namelijk van 1 maart tot 1 september. Hierbij geldt uiteraard ook de helft van de tijd (6 uren of 4,5 uren bij een schoonmaaktaak) en een afkoopbedrag van €35,-. Aan het eind van deze periode vindt een evaluatie plaats over het verloop van deze eerste periode en zullen de kinderziektes eruit worden gehaald. Vervolgens zal het beleid in cycli van een jaar worden gedraaid (van september tot september).
 
Vrijwilligerscoördinatoren
Het bestuur is verheugd met de eerste gemelde vrijwilligerscoördinatoren: Michael Bremmers, Charlotte Appels en Roelof Buschgens.
 
Het bestuur bedankt de leden van de vrijwilligerscommissie die met veel inzet en snelheid dit beleid hebben neergezet.
 
De opgavetermijn voor het invullen en inleveren van het keuzeformulier is van 13 t/m 24 februari. Dit kan in de kantine (formulieren liggen op de tafel naast de deur naar de keuken) of digitaal per e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Vragen?
Stel ze op bovengenoemd e-mailadres of aan het bestuur.

 

zaterdag, 07 januari 2017 13:31

Competitieprogramma's voorjaar 2017 online!

De competitieprogramma's van de junioren en senioren voor het competitieseizoen voorjaar 2017 zijn bekend! Ze kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links:

Landelijk: NTTB
Afdeling: NTTB Oost (klik op Competitie -> Competitieresultaten)

De teamindelingen voor voorjaar 2017 kunnen worden geraadpleegd via het menuitem Competitie.

Het is een aanrader om de TTapp te gebruiken. Er komt binnenkort een nieuwe versie van de app uit waarmee je de teamindeling onderling kunt plannen. Om de TTapp te kunnen gebruiken moet een andere gebruiker je uitnodigen.

maandag, 31 oktober 2016 19:35

Loterij Diederik Steunenberg Toernooi

Op zaterdag 14 januari 2017 wordt voor de 7e keer het Diederik Steunenberg Toernooi gespeeld. Traditiegetrouw is er ook deze editie weer een loterij waar voor een klein bedrag leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Uiteraard zijn daarvoor in de eerste plaats wel leuke prijsjes nodig, waar we graag jullie hulp voor willen inschakelen om deze bijeen te krijgen. Het hoeft niet iets duurs te zijn of per se iets met tafeltennis te maken hebben (mag uiteraard wel), als het maar iets leuks is voor kinderen.

Weet of heb jij iets dat leuk is om tijdens het toernooi te verloten, neem dan contact op met Marianne Steunenberg per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Alvast bedankt!

maandag, 17 oktober 2016 18:31

Activiteiten najaar 2016

Beste tafeltennisvrienden,

De donkere dagen komen er langzaamaan weer aan, de hoogste tijd voor leuke, gezellige activiteiten! De activiteitencommissie organiseert de komende maanden de drie onderstaande activiteiten:
- Spelletjesavond;
- Pokeravond;
- Kerstklaverjassen.

De spelletjesavond is op zaterdag 29 oktober en begint om 20:00. Welke spelletjes er precies gespeeld gaan worden verklappen we nog niet... Iedereen, jong en oud, mag meedoen!

Op zaterdag 26 november wordt er gepokerd. Het pokeren begint om 20:15. Alleen voor volwassenen!

Het traditionele kerstklaverjassen wordt dit jaar op zaterdag 17 december georganiseerd en begint ook om 20:15. Alleen voor volwassenen!

Deelname aan deze leuke activiteiten is gratis! Inschrijven kan via de inschrijfformulieren die (komen te) hangen in de zaal, of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Met vriendelijke groet,
De Activiteitencommissie

zondag, 07 augustus 2016 15:24

Teamindeling Voorjaar 2017

Junioren Senioren
 • TT Zwolle 1Landelijk B
  14:00

  Jery Wormmeester
  Jennifer Guo
  Mike Ebeling
  Roy van der Burg
  Devin Wassink
 • TT Zwolle 21e Klasse
  09:30

  Bram Visscher
  Koen Prigge
  Bas Feijen
  Britt Heij
 • TT Zwolle 33e Klasse
  09:30

  Werner van Buuren
  Sander Tromp
  Harmke Buijs
  David Nijland
 • TT Zwolle 44e Klasse
  09:30

  Martijn van Riet
  Tristan Nijland
  Bram Lenferink
  Gijs van Soest
 • TT Zwolle 5Startersklasse
  09:30

  Tijmen Buijs
  Inez Koning
  Hester Koning
  Milan Harbrink
 • Dames 11e Divisie
  Zaterdag

  Jennifer Guo
  Ismay de Jong
  Som Roelofsma
  Annewyke Appels
 • Dames 22e Divisie
  Zaterdag

  Annelies Mannak
  Wendy Schrijver
  Rosanne van de Esschert
  Jessica Noorda-van der Lei
  Charlotte Appels
  Nathalie Schipper
  Petra Hegeman
 • Team 13e Divisie
  Zaterdag

  Remko Diele
  Lisette van Es
  Marcel Kraa
  Robin Wildeman
 • Team 2Hoofdklasse
  Corné van Rossem
  Stefan van der Lelie
  Jan Tinus Dijkhuis
  Gerard Dijkland
  Pascal Loseman
 • Team 3Promotieklasse
  Annewyke Appels
  Martijn Achterberg
  Hilko Appels
  René Ebeling
 • Team 4Promotieklasse
  Marc Noorda
  Roelof Buschgens
  Quiryn Daas
  Stefan Vlieger
  Roy van de Burg
 • Team 51e Klasse
  Rene Obdeyn
  Richard Hulsman
  Justin Zeeders
  Han Oldenburg
 • Team 61e Klasse
  Wessel Kamer
  Sake Elfring
  Michael Bremmers
  Arjan Bakker
  Marcel Vergonet
 • Team 72e Klasse
  André Smit
  Jos de Munnik
  Kevin Lieuw-On
  Aaron Tiekink
 • Team 82e Klasse
  Suzanne Kampherbeek
  Jos Bredewold
  Djengis van Nek
  Mike Hensing
  Heiko Schoonhoven
 • Team 93e Klasse
  Henry Jonker
  Erwin Bakker
  Richard van der Sligte
  Bas Willemse
 • Team 103e Klasse
  Wendy Schrijver
  Eddy Huberts
  Casper van der Most
  Patrick Aarendonk
 • Team 113e Klasse
  Ton Harbrink
  Rosanne van der Esschert
  Robin Jansman
  Jessica van der Lei - Noorda
  Rienk Taborsky
 • Team 124e Klasse
  Mark Moorman
  Gert Jan van der Linde
  Sander Blok
  Klaas Wolters
 • Team 134e Klasse
  Mieke de Haard-Bollen
  Henk Harms
  Ed Woerlee
  Jeroen Koesman
  Essam Sakhel
 • Team 145e Klasse
  Dinsdag
  Henk Blom
  Ingrid Bonhof
  Ingmar Bootsma
  Jesse Ramanand
  Charlotte Appels
 • Team 155e Klasse
  Jaap Ruiter
  Reinhardt Mulder
  Gerwin Woelders
  Evan Cardose
  Nasir Dastgeer
 • Team 165e Klasse
  Thimo Beuzel
  Nathalie Schipper
  Petra Hegeman
  David Bremmers
  Harmke Buijs
 • Team 176e Klasse
  Lisette Appels-Rijke
  Karin Scherpen
  Silvia Polstra
  Erik Appels
  Annemarie Hulsman

 

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 5
Deze site maakt gebruik van cookies voor bezoekersstatistieken en social media. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site.