Bekijk onze pagina op Facebook! Volg ons op Twitter! Bekijk onze video's op YouTube! Bekijk onze pagina op Linkedin! Abonneer op de nieuwsfeed!
van Wijnen Bouw Dalfsen Stichting Intermobiel Houtburcht SSVH Samen sporten
Vereniging

Vereniging

In deze categorie vinden zowel leden als mensen die willen gaan tafeltennissen bij Tafeltennis Zwolle informatie over de vereniging. Hoe kun je kennismaken, wanneer zijn de trainingen, hoe ziet de organisatie eruit, wie zit in het bestuur, wie moet ik waarvoor benaderen, enzovoort. Sommige pagina's zijn alleen zichtbaar als je ingelogd bent. Daar staat informatie op, die we niet open en bloot op internet willen hebben. Heb je nog geen account, maak dat dan aan via de optie links bovenaan deze pagina.

Subcategorieën

Trainingen

Trainingen

Wanneer zijn waar trainingen voor wie? De meeste trainingen worden gehouden in het centrum aan de Albert Cuypstraat. Ook in Zuid worden op 2 avonden trainingen gehouden, vooral voor de jeugd.

Toon items...
Locaties

Locaties

Tafeltennis op 4 locaties: de Albert Cuypstraat, Zwolle Zuid, Aa-landen en Stadshagen.
De zaal aan de Albert Cuypstraat 1A is de hoofdlocatie waar veel trainingen, alle jeugdwedstrijden en de meeste seniorenwedstrijden plaatsvinden. In de Aa-landen worden ook competitiewedstrijden bij de senioren gespeeld.

Het telefoonnummer van de zaal aan de Albert Cuypstraat is 038-4532419.

Toon items...
Zelf tafeltennissen

Zelf tafeltennissen

Wil je zelf misschien ook tafeltennissen? Dat kan. Kom het een paar uitproberen bij Tafeltennis Zwolle. Vind hier meer informatie.

Toon items...
Contributie e.d.

Contributie e.d.

Helaas, ook Tafeltennis Zwolle kan niet zonder contributie. Hier meer informatie daarover en over andere praktische zaken.

Toon items...
maandag, 13 februari 2017 21:04

Vrijwilligersplicht

Geschreven door

Op de ALV van 26 oktober 2016 is besloten dat Tafeltennis Zwolle een vrijwilligersplicht heeft. Dit om ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk evenredig over de leden van de vereniging wordt verdeeld en dat onze ver een prettige, gezellige en aantrekkelijke vereniging blijft.

Wat verwachten wij van jullie?
Alle uit te voeren taken zijn met uren gewaardeerd. Hoewel dit altijd discutabel is, hebben we geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te berekenen en hebben we gekeken naar hoe (on)aantrekkelijk een taak is. Daarnaast weten we hoeveel uren er in totaal nodig zijn om in te vullen en hoeveel mensen er zijn om de taken uit te voeren. Van ieder lid, of ouder van een jeugdlid, wordt verwacht dat hij/zij zich 12 uren per jaar vrijwillig inzet voor de vereniging, of 9 uren in het geval van schoonmaak. Als een lid hier om wat voor reden dan ook niet toe in staat is, kan dit met een bedrag van €70,- worden afgekocht. Het geld dat dit oplevert, zal worden gebruikt om de taken te bekostigen waarvoor geen of onvoldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden.
 
Invoering
 • Nieuwe leden krijgen bij inschrijving de benodigde informatie en formulieren om zich in te kunnen schrijven voor hun vrijwilligerstaken. Na uiterlijk een half jaar worden nieuwe leden door de vrijwilligerscoördinator benaderd en wordt hen gevraagd welke taken zij willen gaan doen.
 • Huidige leden kunnen op verschillende (trainings)avonden de formulieren invullen en inleveren op de club, of de ingevulde formulieren digitaal per e-mail insturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
  Voor jeugdleden geldt dat de ouders deze verplichting op zich nemen, waarbij ouders met meerdere kinderen op de club maar voor één kind vrijwilligerswerk hoeven te doen. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht, zij mógen uiteraard wel een bijdrage leveren.

Op de inschrijfformulieren moet een eerste, tweede en derde keuze worden ingevuld. De vrijwilligerscoördinatoren delen de leden vervolgens in op basis van de voorkeuren en berichten de leden hierover. Bij de meeste taken in de keuzelijst staat geen specifieke datum vermeld. De vrijwilligerscoördinatoren maken een schema in overleg met de mensen die zich voor deze taak hebben opgegeven. Ze zullen hierbij proberen zoveel mogelijk de eerste keuze toe te kennen, maar dat zal waarschijnlijk niet altijd lukken. Daarnaast zijn voor bepaalde taken specifieke kwaliteiten nodig, wat eveneens wordt meegenomen in de overweging. 

Het kan zijn dat je op dit moment al bent ingepland voor één van de taken die op de keuzelijst vermeld staat (bijvoorbeeld een bardienst op de vrijdagavond), gelieve die taak dan als één van je keuzes te selecteren.

‘Spelregels’
 1. De vrijwilligerscoördinatoren hebben het recht af te wijken van de opgegeven voorkeuren. Het bestuur behoudt het recht om bij te sturen waar nodig is.
 2. Zijn er voor bepaalde taken onvoldoende vrijwilligers, dan wordt er afgeweken van dit schema.
 3. De groepen worden naar behoefte opgevuld.
 4. Als je je opgeeft voor schoonmaak, hoef je geen 12, maar 9 uren vrijwilligerswerk te verrichten.
 5. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht.
 6. Het invullen van een (bestuurs)functie binnen de vereniging geldt als vrijwilligerstaak.
 7. Afkopen van de vrijwilligersplicht kost €70,-. Dit wordt in twee delen van €35,- automatisch geïncasseerd.
 8. Bij niet inleveren of onvolledig invullen krijgen leden een rekening van €70,- te voldoen.
 9. Bij ongeoorloofd inroosterverzuim (zoals niet op komen dagen) volgt een waarschuwing en moeten de uren worden ingehaald. Bij een tweede verzuim wordt de €70,- als nog geïncasseerd.
 10. Alleen in goed overleg met de vrijwilligerscoördinatoren kan met geldige argumenten worden afgeweken van de regels. In geval van onduidelijkheid of discussie neemt het bestuur het besluit.
Hoe nu verder?
Dit beleid wordt al tijdens de huidige competitie (voorjaar 2017) ingevoerd. Omdat dit een beetje een gek beginpunt vormt, is ervoor gekozen in eerste instantie een cyclus van een halfjaar te draaien, namelijk van 1 maart tot 1 september. Hierbij geldt uiteraard ook de helft van de tijd (6 uren of 4,5 uren bij een schoonmaaktaak) en een afkoopbedrag van €35,-. Aan het eind van deze periode vindt een evaluatie plaats over het verloop van deze eerste periode en zullen de kinderziektes eruit worden gehaald. Vervolgens zal het beleid in cycli van een jaar worden gedraaid (van september tot september).
 
Vrijwilligerscoördinatoren
Er zijn drie vrijwilligerscoördinatoren die het werk verdelen: Michael Bremmers, Charlotte Appels en Roelof Buschgens.
 
Geef je op voor een taak, vul hiervoor het keuzeformulier digitaal in en stuur deze naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

woensdag, 03 november 2010 12:38

Afmeldingsformulier

Geschreven door


Ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de vereniging of opgestuurd worden naar:

Ledenadministratie Tafeltennis Zwolle
Kil 9
8032 CT Zwolle

maandag, 11 oktober 2010 18:43

Aanmeldingsformulier

Geschreven door


Ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de vereniging of opgestuurd worden naar:

Ledenadministratie Tafeltennis Zwolle
Kil 9
8032 CT Zwolle

Deze site maakt gebruik van cookies voor bezoekersstatistieken en social media. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site.