Bekijk onze pagina op Facebook! Volg ons op Twitter! Bekijk onze video's op YouTube! Bekijk onze pagina op Linkedin! Abonneer op de nieuwsfeed!
van Wijnen Bouw Dalfsen Stichting Intermobiel Houtburcht SSVH Samen sporten

Organisatie

maandag, 27 december 2010 21:47

Organisatieoverzicht

Geschreven door

Een overzicht van de organisatiestructuur van Tafeltennis Zwolle.

Het bestuur bestaat uit:

Renzo Koops - Voorzitter

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Sjaak van Keulen - Secretaris

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Patrick Aarendonk - Penningmeester

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Gerwin Woelders - Sponsoring

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Pascal Loseman - Activiteitencommissie

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Vacature  - Technische Commissie

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Roelof Buschgens - Bestuurslid

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015 zoals voorgedragen door onze voorzitter op de ALV van 21 oktober 2015.

Vrijwilligers

Wendy Schrijvers - Ledenadministratie

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Annewyke Appels - Wedstrijdsecretaris Jeugd

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Roelof Buschgens - Wedstrijdsecretaris Jeugd

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Charlotte Appels - Wedstrijdsecretaris Senioren

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

René Ebeling - Materiaal

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Arjan Bakker - Webmaster

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Redactie nieuwsbrief - Vacature!

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Karin Scherpen - Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Onze trainers

Alle trainers hebben een trainersopleiding genoten en van elke trainer is een verklaring omtrent goed gedrag aanwezig.
 

Astrid Werkhoven

 

 

Gerard Dijkland

 

 

Hans Steunenberg

 

 

Heidi van Essen

 

 

Hilko Appels

   

Lumen Dekker

 

 

Marc Noorda

 

 

Patrick Dania

 

 

Quiryn Daas

   

Robin Jansman

 

 

Stefan van der Lelie

 

 

Ton Harbrink

 

 

Wessel Kramer

 

 

 

maandag, 27 december 2010 22:31

Werkwijze Commissies

Geschreven door

We zullen veel met commissies gaan werken. Het bestuur houdt zich met de bestuurlijke zaken bezig, en de meeste activiteiten worden zowel wat bedenken als wat uitvoeren betreft bij de commissies neergelegd. De commissies krijgen een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Veel mensen willen wel wat doen en, en dat is het belangrijkste, het moet leuk zijn. Een ‘vaste’ vrijwilligersbaan, is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.
De commissies houden zich met duidelijk omschreven taakgebieden bezig, bepalen zelf wat ze wel en niet doen en wie wat doet.


Werkwijze commissies

Vooropgesteld, de commissies bepalen voor een groot deel zelf hoe ze zullen werken, dit binnen de kaders van het verenigingsbeleid.
De commissie moet een beleidsplan opstellen, waarin staat wat de uitgangspunten zijn, wat de activiteiten zullen zijn en hoe die activiteiten er in grote lijnen moeten uitzien.
Daarna komt uiteraard de uitvoering van de activiteiten aan bod. Voor die uitvoering heeft de commissie vrijwilligers. Het is niet de bedoeling dat de leden van een commissie alles zelf gaan doen. Dat mag natuurlijk wel, maar het idee is juist om de taken zoveel mogelijk te verdelen.

Samenstelling commissie

De werkwijze geeft in principe aan hoe de commissie samengesteld zal zijn. In de commissie zitten vooral de mensen die de activiteiten bedenken en daarbij aangeven wat moet gebeuren, wanneer, hoe en door wie. Voor de uitvoering doen zij ook een beroep op anderen.

Contactpersoon bestuur

Binnen de commissie is een bestuurslid voorzitter. Op deze wijze is de communicatie binnen het bestuur gewaarborgd.  Er zullen immers ook vaak activiteiten plaatsvinden waarbij meerdere commissies betrokken zijn.

De commissies

De taken zijn nu verdeeld over een aantal commissies. Wel is het duidelijk is wie aanspreekbaar / verantwoordelijk is voor dat onderdeel.

 

A: Commissie Accommodatie:

A1 ) Verantwoordelijk voor de huidige accommodatie

Op twee locaties hebben we een kantine. Die kantines moeten goed gebruikt worden. Welke regels gelden er binnen de kantine, wat is er allemaal te koop en wie staat in de kantine? Vragen waarmee de commissie zich bezig houdt.

Taken o.a.:

·         zorg voor de kantine

o    rooster / bezetting bar

o    voorraadbeheer

o    bijhouden financiën (inkomsten / uitgaven)

o    contact met leveranciers

o    vergunningen

·         schoonmaak

·         onderhoud

·         sociale hygiene

·         verhuur

 

 

A2) Nieuwe accommodatie

·         De projectgroep heeft een beleidsplan gemaakt waarbij verenigingsdoelen gekoppeld worden aan de wensen van een accommodatie en conform de doelen van de gemeente Zwolle 

·         Contactpersoon tussen vereniging en gemeente is dhr. Peter van Mill van de N.T.T.B

·         De projectleden worden benoemd door het bestuur

 

B: Commissie Activiteiten

Het belangrijkste wat we doen is tafeltennismogelijkheden bieden aan onze leden. Maar de leden kunnen elkaar ook op andere manieren ontmoeten.

·         Het betrekken van jeugdleden is een belangrijk doel.

·         Dit kan worden bereikt door het organiseren van interne toernooien, bowling, dartwedstrijden,  film etc

·         Vrijwilligerscoördinatie

o    De commissie vrijwilligers valt onder de activiteiten commissie.  Zij hebben het overzicht van wie waarvoor benaderd kan worden. Eén van de activiteiten op het bordje van deze commissie is het inventariseren van de beschikbaarheid van leden en ouders van leden. Als andere commissies activiteiten organiseren, zullen zij dus vaak een beroep doen op deze commissie bij het benaderen van de mensen die de activiteit gaan uitvoeren.

 

C: Commissie Communicatie

Betere communicatie is een speerpunt van het bestuur. In het verleden werd er vaak ad-hoc een en ander geregeld.

Zowel interne als externe communicatie is belangrijk. Dat moet goed vormgegeven zijn en degelijk uitgevoerd worden. Daarom daarvoor een aparte commissie, die zich bezig gaat houden met de website, de nieuwsbrieven, de persberichten en wat er verder allemaal aan communicatie te bedenken en nodig is.

 

Taken zijn o.a.:

·         website:

·         nieuwsbrieven

·         aankondigingen

·         informatie uitwisselen

·         1e team

o    promotie

·         communicatie extern & intern

·         reclame

·         acties

·         zaalwachten rooster

·         aansturing, wedstrijdbriefjes, opstelling tafels & reclame-uitingen, uitslagen, stukjes in krant/website/nieuwsbrief

 

D: Commissie Sponsoring:

Willen we alles doen wat we van plan zijn, dan hebben we daarvoor vaak niet alleen vrijwilligers, maar ook geld nodig. Een manier om extra middelen te krijgen is sponsoring. De laatste jaren is daar door allerlei omstandigheden weinig aandacht aan besteed. Deze commissie moet daar verandering in brengen. En we hebben wat te bieden aan mogelijke sponsoren, dus daar ligt het niet aan.

 

Taken zijn o.a.:

·         onderhouden externe betrekkingen

·         maken brochures

·         regelen contracten (onderhandelen als nodig)

·         regelen borden

·         organiseren acties, intern (bloembollen) en extern (grote clubactie) 

E: Commissie Technische Zaken
De commissie Technische Zaken houdt zich bezig met alles wat direct met tafeltennis te maken heeft. Teamsamenstelling, trainingsgroepen, toernooideelname, begeleiding van teams etc, alles hoort tot de verantwoordelijkheid van deze commissie. In deze commissie zitten in ieder geval alle trainers en de wedstrijdsecretarissen.

Taken zijn o.a.

·         competitie activiteiten regelen

·         trainingen regelen

·         jeugdprojecten (scholen, trainingsweek)

·         toernooien

·         cursussen

·         materiaal

·         contact met leveranciers

·         Trainersoverleg onderhouden

·         Nascholing organiseren/verzorgen

·         (Mede) Opstellen gedragscode

·         (Mede) helpen met werving

Werving, Opvang en Behoud
Er moet serieus aan behoud van leden en aan werving gedaan worden. Dat kan o.a. door projecten op te zetten richting basisscholen. Maar ook op allerlei andere manieren en gericht op allerlei andere doelgroepen willen we laten zien hoe leuk tafeltennis is. Daarvoor is deze commissie Technische Zaken verantwoordelijk.
Maar ook nieuwe leden moeten ook goed opgevangen worden binnen de vereniging. Dan wordt de kans groter dat ze ook echt blijven en weten we ook zelf beter wat we aan ze hebben.
Tenslotte, als je leden hebt wil je ze ook graag houden. Daarvoor moet je weten wat de leden belangrijk vinden en als ze toch vertrekken, waarom ze vertrekken. Ook daar houdt deze commissie zich mee bezig.

maandag, 03 januari 2011 15:50

Technische Commissie

Geschreven door

Een van de werkgroepen van TafeltennisZwolle is de werkgroep Technische Zaken, ook wel de Technische Commissie genoemd. Han Oldenburg over de TC:

De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met het organiseren van trainingen, competities, toernooien, begeleiding/ coaching en (tafeltennis) materiaal.

Samenstelling

Om de taken goed uit te kunnen voeren, bestaat de TC uit trainers, wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren), een toernooicoordinator, algemene leden en een contactpersoon voor het bestuur.

Trainingen

Momenteel hebben alle seniorleden, ongeacht het niveau, het recht om eenmaal per week training te krijgen van een gediplomeerde trainer. Daarnaast kan er vrijgespeeld worden.

De jeugdleden kunnen tweemaal per week trainen.

Er wordt getraind op 2 verschillende locaties (Centrum, Zuid). Voor de training van de 200 + leden kan de vereniging beschikken over assistent trainers, jeugdtrainers, A-trainers en B-trainers.

Tussen de trainers is er regelmatig overleg over de samenstelling van de trainingsgroepen en over de afstemming van de oefenstof van de trainingen. Ook hebben de trainers een belangrijke stem in de samenstelling van de competitieteams.

Competitie

Aan de seniorencompetitie wordt in het voorjaar van 2011 deelgenomen door 3 landelijke teams en 16 afdelingsteams.

De seniorenteams spelen op 2 locaties ; in de Aa-landen en in het Centrum (Albert Cuyp).

De wedstrijdsecretarissen jeugd zijn Hilko Appels en Roelof Buschgens. Zij zorgen voor de opgave van de teams bij de bond, stellen speel- en vervoerschema's op en onderhouden contacten met de competitieleider.

Wedstrijdsecretaris bij de senioren in Charlotte Appels.

Toernooien

Veel jeugdleden worden uitgenodigd om mee doen aan de (nationale) jeugdmeerkampen en ranglijsttoernooien. Daarnaast zijn er de reguliere jeugd- en seniorentoernooien. Alle competitiespelers worden gestimuleerd om daaraan deel te nemen.

Inschrijving voor toernooien loopt via de TC. De begeleiding/ coaching van de jeugdleden wordt daarbij geregeld door de toernooicoordinator.

Materiaal

Tafeltennis Zwolle heeft een samenwerkingsovereenkomst met Menereis. Niet alleen krijgen we de tafeltennismaterialen bij Menereis met korting, maar ook wordt het eerste herenteam ondersteund. Ook ondersteunen we elkaar bij activiteiten. Binnen de vereniging is Rene Ebeling de contactpersoon voor het aanschaffen van materiaal.

Toekomst

Bovenstaand verhaal geeft in het kort weer waar de Technische Commissie mee bezig is. De werkgroep is zich er van bewust dat de ambities van de vereniging  door de werkgroep gestalte moeten worden gegeven en dat we niet zelf de ambities schrijven.

Wat voor vereniging wil Tafeltennis Zwolle zijn? In potentie kunnen we, zeker voor tafeltennisbegrippen, een hele grote vereniging worden. Zeker als de reeds lang bestaande plannen met betrekking tot een nieuwe accommodatie eindelijk gerealiseerd worden.

 

donderdag, 04 juni 2015 12:10

Veilig sportklimaat

Geschreven door

Onze sportvereniging vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Als vereniging willen wij zo zeker mogelijk zijn dat een vrijwilliger binnen een veilig klimaat onze leden tot betere prestaties leidt en plezier geeft in onze sport.

Om daar met elkaar voor te zorgen hebben wij verschillende maatregelen genomen.

EHBO, BHV en AED
Ongelukken kunnen altijd gebeuren. Zeker in een sportomgeving. Helaas kan iedere bezoeker van ons clubgebouw plotseling een hartritmestoornis krijgen. Een automatische externe defibrillator (AED) kan in zo'n geval een mensenleven redden. Daarom hangt centraal in de speelzaal een AED-apparaat. 

Deze leden zijn gecertificeerd:
EHBO of BHV gecertificeerdAstrid Werkhoven, Jessica Noorda, Nadine Zwakenberg, Karla Jansman en Ria Hegeman.

AED gecertificeerd: Charlotte Appels, Jos vd Meer, Hans Steunenberg, Annewyke Appels, Erwin Bakker, Nadine Zwakenberg, Renzo Koops, Angelique de Boeuf, Jessica Noorda, Ria Hegeman, Astrid Werkhoven, Richard vd Sligte en Quiryn Daas.


Vertrouwenspersoon (VCP)
De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, machfixing, doping, LHBT, discriminatie of eetstoornissen en die hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Ook kan de VCP een exitgesprek aanbieden voor leden die de vereniging, om welke reden ook, willen verlaten. 

De VCP is opgeleid door de NOC*NSF en is is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging. Na het eerste gesprek kan de VCP verwijzen naar de aangewezen instantie. De VCP van Tafeltennis Zwolle is Karin Scherpen.
Karin Scherpen is 46 jaar oud en sinds 2012 lid van de vereniging. Zij is werkzaam als systeemtherapeut bij Dimence te Zwolle. Zij heeft ervaring met het spreken over lastige onderwerpen zoals seksuele intimidatie, seksueel misbruik vanwege haar werkzaamheden bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en bij Bureau Jeugdzog. Mochten er dingen zijn gebeurd op de vereniging waarover je met iemand wilt praten, dan kun je haar altijd  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Zij reageert zo spoedig mogelijk terug zodat we kunnen kijken wat we aan jouw situatie kunnen doen. 

Voor de functie is een profiel beschikbaar. 

Je kunt ook, als je dat prettiger vindt, meteen contact opnemen met de VCP van de tafeltennisbond: Inge Schultze 06-48171726. Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is bijna 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90  (€ 0,10 p.m.). Mailen kan ook: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of gebruik maken van het websysteem

Gedragsregels trainers en vrijwilligers
In lijn met onze Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) en het overkoepelende NOC*NSF hanteren wij als vereniging gedragsregels die een basis vormen voor een veilig sportklimaat. Ook hebben wij een aannamebeleid voor vrijwilligers.
 

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG)
Van onze trainers en het bestuur is een VOG aanwezig. Dit is een officiële verklaring die het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgeeft waaruit blijkt dat het verleden van de persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Voor meer informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Deze site maakt gebruik van cookies voor bezoekersstatistieken en social media. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site.