De NTTB heeft vanuit de verenigingen en van enkele leden veel signalen over de corona-ontwikkelingen ontvangen. Na de positieve ontwikkelingen in de zomer, waardoor we weer konden sporten, lopen wij nu weer tegen scherpere maatregelen van de overheid en NOC*NSF aan. Een aantal verenigingen en leden maken zich zorgen. Als Tafeltennisbond hebben wij na intensief overleg besloten om het advies van het kabinet en NOC*NSF op te volgen, net als vrijwel alle andere sportbonden en zoals wij dat ook in het verleden hebben gedaan. De komende weken kunnen vooralsnog alle (competitie)- wedstrijden doorgaan. In deze fase willen wij nog geen rigoureuze maatregelen nemen en op voorhand competities afgelasten. We willen vele spelers het spelplezier niet afnemen, nadat we in het voorjaar gedwongen waren dat wél te doen. Wij weten ook dat verder ingrijpen in de competitie, als dit niet wordt verplicht door de overheid of NOC*NSF, tot grote negatieve gevolgen voor de meeste van onze verenigingen leidt en de ledendaling zal bevorderen. Dat willen wij dan ook zo lang mogelijk uitstellen. Iedereen die dat wil, mág spelen, binnen de aangescherpte maatregelen en de protocollen die dat mogelijk maken. Dat gaan we niet verbieden als het niet moet. Wij hebben wel begrip voor de zorgen van een aantal van onze leden en willen iedereen die zich daarbij niet prettig of onveilig voelt de ruimte geven om zijn/haar eigen keuze te kunnen maken en dat niet te ‘moeten’ doen. Het Hoofdbestuur heeft dan ook besloten om dan ook geen consequenties (boetes) op te laten leggen, daar waar het om de landelijke competities gaat en om coronagerelateerde ‘overtredingen’. De afdelingen is ook geadviseerd om coulant om te gaan met afmeldingen en geen boetes te heffen. Ook is het omdraaien van uit- en thuiswedstrijden voor regio’s in de categorie ‘ernstig’ landelijk toegestaan (en wij adviseren ook de afdelingen dat te doen), in overleg tussen de betrokken clubs. Wij beseffen dat dit een ‘grijs’ gebied creëert en dat het voor de competitieleiders misschien lastig wordt dat altijd objectief te beoordelen en toe te passen. Toch gaan wij als Hoofdbestuur uit van de voordelen die deze regeling voor onze verenigingen en leden gaat brengen. Dat betekent minder druk om te moeten spelen als je je niet veilig voelt maar je team niet wil laten zitten en geen extra kosten door boetes voor onze verenigingen die het al zwaar genoeg hebben in deze uitdagende tijden. Sportaccommodaties zijn aangemerkt als veilig, mits de van toepassing zijnde protocollen door iedereen worden opgevolgd. Het aantal aanwezigen wordt zo veel mogelijk beperkt: alleen aanwezig als en wanneer dat nodig is. Mondkapjes worden dringend aangeraden, maar uiteraard niet tijdens het spel zelf. De Tafeltennisbond volgt de ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor wat betreft het organiseren van (competitie)wedstrijden en communiceert daarover via nttb.nl en tafeltennis.nl. Vooralsnog willen wij er alles voor doen om het competitieverloop te continueren. Mocht in het verdere verloop blijken dat er nog hardere maatregelen vanuit de overheid of NOC*NSF komen of dat er onvoldoende draagvlak bij onze verenigingen en leden is voor de huidige bepalingen, dan gaat het Hoofdbestuur weer in overleg om aanpassingen op de genomen besluiten te overwegen. Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wens u goede en veilige wedstrijden toe. Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Jan Simons
Voorzitter

Onze sponsoren
Logo_CL_RGB_ver_neg.jpgSocial-Bounchers.pngSport-inn-Bruins-250x250-trans-.pngTriple_Eye_logo.pngWE zijn typisch logo.pngbackstage_av_image-2018-02-12.jpgcommuniq.pnghaspe_logo.jpghoutburcht_logo.jpglogo-intermobiel-big.pnglogo_game11_width306x102ws.pnglogo_samen_zwolle.png
SCROLL TO TOP

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.